Tarieven en Vergoedingen

Tarieven

  • Intakegesprek is gratis!
  • Eigen bijdrage van de individuele sessie voor kinderen/jongeren € 25,-
  • Eigen bijdrage van de individuele sessie voor volwassenen  € 35,-

De tarieven zijn inclusief 21% BTW , inclusief materiaalkosten en exclusief eventuele reiskosten.

Vergoedingen zorgverzekering

Beeldende therapie wordt groot en deels door de verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoedingen zijn verschillend en afhankelijk van je verzekeraar.

De sessies bedragen voor kinderen en jongeren 65 euro en voor volwassenen 80 euro.

€ 40,- wordt vergoedt door de verzekering. Vaak kun je per jaar, vanuit het aanvullende pakket 5 tot 11 sessies vergoed krijgen.  Beeldende therapie valt onder de noemer: Alternatieve geneeswijze.

Ieder familielid die een aanvullende verzekering heeft, kunnen ieder apart aanspraak doen op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding van beeldende therapie gaat NIET ten koste van de eigen bijdrage!

Voor een actueel vergoedingenoverzicht kunt u terecht bij zorgwijzer.nl

Vergoeding werkgever

Werkgevers vergoeden behandeling in het kader van PSA (psycho-sociale arbeidsdruk). Je kunt dit overleggen met je werkgever. Bij de indicaties; overspannenheid, Burn-out of gepest worden op het werk.

Vergoeding DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V.Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-Vaktherapeut, beeldend therapeut, mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Voorheen werd dit de verlengde arm-constructie genoemd. Het is echter zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut perzorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie, beeldende therapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut, beeldend therapeut, aanwijzen tot behandelaar.

Vergoeding jeugdzorg

Indien een gemeente vaktherapie niet heeft ingekocht als jeugdzorg in haar verzorgingsgebied, dan is het mogelijk dat ouder/verzorger bij de gemeente van hun woonplaats een PGB aanvraagt. Een huisarts of kinderarts moet dan wel vaktherapie indiceren als behandeling.

Het ministerie VWS, directie Jeugd, schrijft in een brief aan een collega-gz-vaktherapeut het volgende:  Als een huisarts verwijst naar een specifieke vorm van jeugdhulp, dan dient de gemeente in principe te betalen voor de noodzakelijke jeugdhulp. Lees de volledige brief Ministerie van WVS, directie Jeugd.