Vaktherapie Beeldend

Beeldende therapie is een behandelmethode voor kinderen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Als therapeut hanteer ik verschillende therapeutische methoden van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Binnen beeldende therapie worden de volgende materialen ingezet: tekenen, schilderen, houtbewerking, klei en steen. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij een concreet werkproces het eindresultaat is. Problemen worden gevisualiseerd door beeldend te werken waarna het probleem concreet en bespreekbaar wordt. Ik stem mijn therapiesessies af op de hulpvraag, levensfase en draagkracht van het kind.

NLP kindercoaching

Niet alle kinderen hebben affiniteit met beeldend werken. Kinderen willen soms alleen maar praten. Tijdens deze coaching werk ik concreet, directief en oplossingsgericht. In een paar sessies pakken we de kern van het probleem aan en werken we naar een oplossing, waarbij het kind weer gemotiveerd is in gedrag, gevoel en gelukkig de toekomst tegemoet treedt. Dit doe ik door middel van positieve gedachten (Neuro) te ontwikkelen, beter te leren communiceren (Linguïstisch) en dit inzichtelijk te maken en vast te houden (Programmeren). Deze methode is zeer effectief en sluit goed aan bij de belevingswereld en behoeften van kinderen en jongeren.

Ouder & kind begeleiding

Als ouder kom je soms gedrag van je kind tegen waarvan je niet begrijpt waar het vandaan komt. Het kind is opstandig en boos. Als ouder heb je alles al geprobeerd, maar je weet niet de juiste ingang te vinden om het negatieve gedrag om te buigen naar positief gedrag. Als therapeut kan ik er met een objectief oog naar kijken en samen met jou en je kind bepalen welke aanpak het beste aansluit.