“Aanpak en aanbod die bewezen aansluit bij de jongere/ gezinnen en ook een goede systemische aanpak kent”.

Wij werken met kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar. Daarnaast zijn wij er ook voor de ouders. We coachen ouders individueel, gericht op zichzelf en in relatie tot hun kind. Wij geven coaching en/of  therapie door te praten en vooral door te doen. Praten & doen. We geven: Coaching en/of behandeling. Wij staan voor praten en doen, samen doen. Eerst individueel en daarna ook samen met ouders en het gezin. Wij werken vooral systemisch. kind en ouders hebben elkaar nodig om te groeien. 

Jongens & meidencoaching

Sommige kinderen/ jongeren ondervinden problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Soms zijn er ook problemen thuis of op school. Wij helpen hen. Samen met de jongere maakt de Jongerencoach een ondersteuningsplan ( hoe kunnen wij jou helpen).

Bij het proces werken wij zoveel mogelijk samen met de ouders. school en andere mensen uit het netwerk. Ook komen we op school wanneer het kind vastloopt op school.Onze aanpak is altijd maatwerk. We kijken wat een jongere nodig heeft. Waar loopt hij of zij tegenaan? Welke vaardigheden kan hij of zij ontwikkelen? Samen ontwikkelen we deze vaardigheden door te praten en te doen.

Wij werken lichaamsgericht:

We hebben jongenscoaches die veelal met de jongeren naar buiten gaan. Ook met meisjes die naar buiten gericht zijn. Onze coaches stellen voor om met de jongeren naar buiten te gaan maar ook werken we binnen een gymzaal aan de nieuwe vaardigheden. Ervarend leren in de natuur en in beweging. In onze gehaaste maatschappij leven veel mensen vooral vanuit hun hoofd in plaats van vrij en authentiek te leven, zoals een jong kind dat nog wel doet. Veel mensen negeren hun fysieke intelligentie. Als je de wijsheid van je lichaam aanspreekt, dan merk je dat in je hoofd. Wie een goede verbinding met hart en buik hervindt, gaat zich weer authentiek, sterk en weerbaar voelen. Je leert dan immers je lichaam gebruiken zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Niet in het lijf zitten heeft een bewezen effect op je stress-level en mentale weerbaarheid. Het geeft spanning of kan een stress of andere gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals buikpijn of hoofdpijn. Veel jongens of meiden die doeners zijn zullen baat hebben bij een lichaamsgerichte aanpak met behulp van het unieke programma. Want niet iedereen is geholpen met praten, voorgeschreven pillen, alleen praten maar vooral door te doen. We beginnen individueel maar gaan ook samen met het kind en samen met ouders aan de slag. Hoe mooi is het om te leren van elkaar? en door dezelfde taal te spreken? samen gaan we vooruit.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een behandelmethode voor kinderen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Als therapeut hanteer ik verschillende therapeutische methoden van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Binnen beeldende therapie worden de volgende materialen ingezet: tekenen, schilderen, houtbewerking, klei en steen. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij een concreet werkproces het eindresultaat is. Problemen worden gevisualiseerd door beeldend te werken waarna het probleem concreet en bespreekbaar wordt. Ik stem mijn therapiesessies af op de hulpvraag, levensfase en draagkracht van het kind.

Opvoedondersteunende gezinsbehandeling:

Hierbij wordt met name stilgestaan bij praktische situaties die de ouders met het kind tegenkomen. In samenwerking met de ouders wordt een aanpak bedacht die thuis toegepast kan worden. Deze aanpak wordt geëvalueerd en bijgesteld tot ouders aangeven dat zij tevreden zijn en totdat de resultaten zijn behaald. Er kan ook aandacht besteed worden aan de rolverdeling tussen ouders.

Intensieve gezinsbehandeling:

Deze interventie is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van gezinsbehandeling is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, waarin de hulpverlener het gezin twee keer per week thuis opzoekt.

Gezinstherapie-beeldend:

Is gericht op gedragsverandering van de gezinsleden in het hier en nu. De methode is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: gezinstherapie beeldend vormen, gezinstherapie, ouderbegeleiding en leertheorieën met betrekking tot communicatie en emancipatie. Wanneer ouders in hun oudertaken worden ondersteund, kan het gezin in beweging komen op een manier die vanaf het begin door de ouders zelf wordt gedragen. Al doende leren de ouders een beeldende activiteit te plannen en leiding te geven aan hun kinderen bij het uitvoeren van die activiteit. Het doel van de ondersteuning is dat zij deze handelwijze ook in de dagelijkse omgang met elkaar gaan hanteren.

SYSTEMISCH AANBOD RELATIEPROBLEMEN EN SCHEIDING OUDERS – Schip Aanpak

Te denken valt aan ouderbegeleiding, systeemcoaching, mediation, beeldende therapie, jongens- en meisjescoaching, EMDR, rouwbegeleiding en de SCHIP-aanpak.

Ouders

Binnen de trajecten op maat is aandacht voor zowel het conflict als voor het verlies en de rouw en dat maakt het aanbod van In-Menz uniek. Er wordt stilgestaan bij het verleden én

er wordt gekeken naar de toekomst. Hiermee kan het escaleren van problemen tussen ouders worden voorkomen of zo snel mogelijk worden teruggedrongen en het ontstaan van problemen voor de kinderen kan zoveel mogelijk worden beperkt.

De insteek is dat ouders hun relatie (het ex-partnerdeel) zo goed mogelijk afsluiten, zodat er ruimte ontstaat voor de rol van collega-ouders en zij in staat zijn vorm te geven aan hun ouderschap na de scheiding.

Ouders krijgen oog voor hun gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouders en krijgen handvatten hoe hier op een positieve, constructieve manier vorm aan te geven.

De kinderen

De kinderen worden ondersteund bij hoe om te gaan met de veranderde situatie en kunnen therapie krijgen voor de problemen die zich eventueel hebben ontwikkeld.

Het uiteindelijke doel van de inzet van de hulp is uiteraard dat het (weer) goed gaat met de kinderen en dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot stevig in hun schoenen staande volwassenen.

“Niet loslaten, maar een nieuwe verbinding aangaan.”

Zie voor verdere informatie:

www.schipaanpak.nl

Aanvullende aanbod:

Boksend opvoeden:

fysiek je eigen kracht ervaren door het boksen waarbij je zelfvertrouwen groeit, maar waar ook zelfbeheersing een belangrijke pijler is. Het ervaren van eigen kracht, maar ook het omgaan met je eigen kracht.Mentaal het boksen beoefenen met je hoofd waarbij je zelfbewust bezig bent met je eigen lijf. De coach biedt een oefening aan met een strategisch en tactisch plan of duidelijk leerdoel. Het bewust zijn van je emoties en hartslagmeters is een continu proces, maar ook een mentale keuze om deze te kunnen beheersen.Emotioneel kennen we de vier basisemoties: bang, blij, boos en verdrietig. Deze emoties kunnen in je lijf oplopen met verschillende percentages. We verdelen deze percentages in 25%, 50%, 75% en 100%. Deze verschillende hartslagpercentages zeggen iets over in welke mate je gegrond bent, de hoogte van je ademhaling en je focus. Bij het geven van coaching zijn de hartslag- en emotiekaarten een hulpmiddel. Belangrijke aspecten die continu getraind en geëvalueerd worden zijn: zelfbeheersing, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De gezinstraining van weerbaarheid gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Deze gezinstraining maakt de band tussen u en uw kind sterker. Uw kind leert voor zichzelf op te komen.Ouder, kind en gezin worden samen in het traject passend en naar wens gecoacht. Het inzetten van boksen als middel en opvoedend handelen in de gezinscoaching is een prachtige combinatie. Boksend Opvoeden maakt uw gezinscoaching compleet. Ook hebben we de SKJ trainers bevoegdheid. Dus we kunnen ook trainingen geven.

Systemische Paardencoaching

Er wordt weleens gezegd dat paarden* niet anders kunnen dan systemisch reageren. Daarmee wordt bedoeld dat paarden constant op de energie en invloeden uit hun omgeving (systeem) reageren. Bij mensen is dit in feite ook zo, alleen hebben wij geleerd om op een ‘gewenste’ manier te reageren en zijn daarmee een belangrijk deel van onze natuurlijke sensitiviteit verloren. Als een persoon in de omgeving van het paard komt, zal het paard op diegene gaan reageren. Maar behalve op diegene zelf, reageert het paard ook op de invloeden uit het systeem van deze persoon.

EMDR therapie.

Dit is een traumaverwerkingsmethode.