Binnen In-Menz wordt er gewerkt met onder andere volgens Nederlands Jeugdinstituut (NJi) effectieve methodes en interventies. Medewerkers van In-Menz zijn geschoold in onderstaande methodes en interventies en volgen intervisie en scholing om kennis te behouden.

Methodes en interventies die binnen In-Menz worden ingezet:

 • Oplossingsgericht werken
 • Signs of Safety
 • Families First
 • Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening (IAG)
 • Schematherapie
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Triple P 4/5
 • Stiefplan
 • Video-home training
 • Diagnostiek (WISC/SEV/GVL)
 • Agression Replacement Training (ART)
 • Vlaggensysteem
 • Braingame Brian
 • Comet
 • Make a move, Girls talk

Niet NJI

 • Jongens in hun kracht
 • Vak-therapie beeldend (NVBT)