Binnen In-Menz wordt er gewerkt met onder andere, volgens NJI effectieve methodes en interventies.

Medewerkers van In-Menz zijn geschoold in onderstaande methodes en interventies en volgen intervisie en scholing om de kennis te behouden.

Methodes en interventies welke binnen In-Menz ingezet worden;

 • Oplossingsgericht werken
 • Sings of Safety
 • Families first
 • IAG
 • Schematherapie
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Triple P 4/5
 • Stiefplan
 • Video-home training
 • Diagnostiek ( WISC/SEV/GVL)
 • ART; Agressie Replacement Training)
 • Vlaggensysteem
 • Braingame Brain
 • Comet
 • Make a move, Girls talk
 • Jongens in hun kracht
 • Vak-therapie beeldend
 • Schip-aanpak (behandeling voor complexe scheiding)