Vergoeding vanuit de gemeenten

 

Zorgaanbod in samenwerking met het SDF.
In-Menz heeft sinds 2018 een Raamovereenkomst afgesloten met SDF, alle gemeenten in Fryslân, in het kader van Specialistische jeugdhulp. Dit betekend dat u of uw kind geholpen kan worden vanuit een vergoeding vanuit uw gemeente. De doorverwijzing voor een traject van Samen Doen kunt u krijgen via de huisarts, psycholoog of gebiedsteam.