In-Menz heeft een contract bij het Sociaal Domein Friesland (SDF). Specialistische zorg en kortdurende ondersteuning en duurzaam(langdurig). Om recht te hebben op deze vergoede zorg, kunnen ouders gebruik maken van een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of jeugdarts of via een beschikking van het gebiedsteam. Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen.

Specialistische jeugdzorg door “ Samen Doen ”
Voor kinderen en/of ouders die extra ondersteuning nodig hebben en om spanningen binnen het gezin op te lossen en erger te voorkomen. Gebaseerd op principes van vaktherapie beeldend waar: doen, ervaren en leren staat centraal.

Doelgroep:

  1. Kinderen/ouders die verbaal minder sterk zijn
  2. gezinnen met jonge ouders ( tienermoeders),
  3. samengestelde gezinnen,
  4. eenoudergezinnen.

Waarom Samen Doen?
• Ervaren en geregistreerde vaktherapeuten, met een brede kennis op gebied van verschillende psychische en- of gedragsproblematieken.
• Begeleiding thuis: laagdrempelig, aansluitend op mogelijkheden/ interesses gezin
• Kort, middel of intensief : min. 12 weken, max. 20 weken of langer dan 1 jaar. Individueel of het hele gezin
• Werken met 1 (of 2 ) vaste therapeut(en) : korte lijnen, directe en open communicatie
Indicatie:
• Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de sociaal emotionele ontwikkeling : angstige, terug getrokken kinderen, kinderen met slaapproblemen, agressief gedrag
• Ouders die meer zicht willen krijgen op het hoe en waarom van bepaald gedrag van hun kind en behoefte hebben aan duidelijke handvaten
• Ouders die (opnieuw) spelplezier met hun kind willen (leren) beleven
• Ouders die weer in de ouderpositie willen komen
• Gezinnen waarbij onderlinge relaties problematisch verlopen en waarbij de cohesie
ontbreekt

Kortom:
Voor gezinnen die weer samen plezier willen beleven en harmonieuze gezinssituatie. Er wordt via praktische opdrachten concreet gewerkt aan het doorbreken van ontstane patronen, zodat er weer ruimte ontstaat voor een nieuwe balans, of voor kinderen/jongeren die sociaal en emotioneel weer in balans willen komen.