Gecontracteerd binnen de specialistische jeugdzorg

Wij van In-Menz hebben een contract bij het Sociaal Domein Friesland (SDF) voor Specialistische jeugdzorg, kortdurende ondersteuning en duurzame (langdurige) ondersteuning. Om recht te hebben op deze vergoede zorg, kunnen ouders gebruik maken van een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of jeugdarts of via een beschikking van het gebiedsteam. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Specialistische jeugdzorg door In-Menz
Voor jeugdigen en/of ouders die extra ondersteuning nodig hebben en om spanningen binnen het gezin op te lossen en erger te voorkomen. Gebaseerd op principes van vak-therapie beeldend waar doen, ervaren en leren centraal staan.

Doelgroep

 1. Kinderen/ouders die hun zelfvertrouwen willen vergroten en hun zelfbeeld willen verbeteren
 2. Gezinnen met jonge ouders (tienermoeders)
 3. Samengestelde gezinnen
 4. Eenoudergezinnen

Waarom In-Menz?

• Ervaren en geregistreerde behandelaren met een brede kennis op het gebied van verschillende psychische en/of gedragsproblematieken
• Begeleiding aan huis: laagdrempelig, aansluitend op de mogelijkheden en interesses binnen het gezin
• Kort, middel of intensief : minimaal 12 weken, maximaal 20 weken of langer dan 1 jaar. Individueel of het hele gezin
• Werken met 1 (of 2) vaste therapeut(en): korte lijnen, directe en open communicatie

Inclusie criteria

Hieronder een opsomming van de criteria waarmee cliënten in aanmerking komen voor zorg door In-Menz. Onze visie is om er zoveel mogelijk voor iedereen te kunnen zijn.
We bieden zorg aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grotere hulpvragen. Ons expertise beslaat de specialistische jeugdzorg: diagnostiek, behandeling, ambulante hulpverlening, bij psychische, emotionele of sociale problemen. Hieronder een opsomming van gebieden waar hulpvragen onder andere op gericht kunnen zijn:

 • Zelfbeeldproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • AD(H)D/gedragsproblemen
 • Emotionele problemen (boosheid, verdriet, verlies)
 • Autisme
 • Angst/paniek/dwang
 • Stemmingsproblemen (/depressie)
 • Hechting/trauma
 • Leerproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek, milde klachten
 • Systeemproblematiek (gezinsinteractie/echtscheiding/Kopp)
 • Ouders die meer zicht willen krijgen op het hoe en waarom van bepaald gedrag van hun kind en behoefte hebben aan duidelijke handvaten
 • Ouders die (opnieuw) spelplezier met hun kind willen (leren) beleven
 • Ouders die weer in de ouderpositie willen komen
 • Gezinnen waarbij onderlinge relaties problematisch verlopen en waarbij de cohesie ontbreekt
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Sociale trainingen

We kunnen een breed aanbod leveren vanuit de volgende disciplines:

Orthopedagogen, vak-therapeuten, systeemtherapeuten, jeugd-behandelaren, gezins-behandelaren, Schip-behandelaar, EMDR-therapeut en een relatietherapeut.

Wij werken op locatie en ambulant.

Alle medewerkers van In-Menz hebben een SKJ registratie en staan onder supervisie van een orthopedagoog/systeemtherapeut.

Exclusie criteria

Hieronder beschrijven we de criteria van cliënten waaraan we niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Ons kader wordt voornamelijk bepaald vanuit het feit dat we ons werk in een ambulante setting doen, waarin er geen beschikbaarheid is van een psychiater.

 • Cliënten die (ernstig) suïcidaal of crisisgevoelig zijn; er is geen mogelijkheid voor crisiszorg. We werken op afspraakbasis en zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren
 • Cliënten die actuele psychiatrische problematiek hebben en ook psychiatrische consultatie vereisen, zoals onder andere een psychose/schizofrenie/waanstoornis
 • Ernstige automutilatie
 • Cliënten waarbij sprake is van overmatig gebruik van middelen zoals alcohol en drugs
 • Cliënten die op verschillende levensgebieden een grote zorgvraag hebben; we hebben geen mogelijkheid tot dagbehandeling ofwel klinische opnames
 • Cliënten met fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag
 • Cliënten met forse klachten vanuit persoonlijkheidsproblematiek
 • Gezinssystemen waarbij sprake is van acute onveiligheid
 • Cliënten met forse motivatieproblemen

Er zijn andere organisaties beter uitgerust, om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Indien nodig kunnen we meedenken waar de zorgvraag beter zou passen. Er kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen, zodat wij kunnen meedenken. Wij hebben een groot netwerk in de zorg.

 

In-Menz is tijdens jaarlijkse kwaliteits audit volgens ISO normen doorlopen en de basis is goed op orde, hier zijn wij als In-Menz erg trots op!